Tagarchief: Mensa award

Genomineerd Mensa Award onderwijs 2015

Mensafonds 2015Als Dorien Kok iets voor elkaar wil krijgen, dan gaat ze er ook echt helemaal voor. Haar gedrevenheid gebruikt ze ten goede van het kind. Bij Dorien gaat het om het signaleren van het kind, maatwerkonderwijs, netwerken opbouwen, mensen verbinden en onderwijsrecht. Startpunt voor haar is het eigen verhaal van ieder van haar 3 hoogbegaafde kinderen.

Met veel enthousiasme werkt ze via haar eigen praktijk direct met kinderen en geeft hen ‘tools’ om zichzelf en daarbij ouders en school op de rails te krijgen.

Haar primaire doel daarbij is signaleren, als eerste bij het kind. Wat is er aan de hand, wat heeft het kind nodig. Met daarna: hoe regelen we het dat het kind krijgt wat het nodig heeft – inzicht in zichzelf en diens omgeving en onderwijs dat past. Vandaar kijkt ze naar de ouders en school. Kan ze hen, o.a. met de door haar zelf ontwikkelde FC methode, inzicht geven in wat ze bij het kind gesignaleerd heeft en ook tools geven. Soms kan het niet anders dan te concluderen dat een kind een andere plek nodig heeft. Ze vindt dan steeds weer pareltjes van scholen in Nederland die het kind willen zien en kunnen helpen.
Website: http://I-CARUS.info

Ze werkt ook samen, vanuit Buiten de lijntjes, om met oa Mieke Bindels, Evelyn Kroesbergen en Petra Luijer – collega’s uit andere disciplines – een passend plaatje over en voor een kind te maken, vanuit de gedachte samen zien en kunnen we meer.
Website: http://Buitendelijntjes.net

Wat begon als een werkgroep voor de expertgroep Excellentie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eindigde in de start van stichting 360grView, met Lilian van der Poel, Veronique Schutgens en Nienke Ryan. De expertgroep had tot doel de staatssecretaris van onderwijs te adviseren ten aanzien van zijn beleid ter stimulering van excellente leerlingen. Dorien vormde samen met deze collega’s de groep die keek naar het signaleren van het kind. In het rapport van staatsecretaris Sander Dekker is hun conclusie te lezen: “Veel experts benadrukken dat het belangrijk is om een ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Zo kan onderpresteren het beste worden voorkomen.” En niet alleen het onderpresteren, maar ook het trekken van verkeerde conclusies over een kind omdat veel scholen niet weten hoe en wat ze moeten signaleren en hoe ze die signalen moeten lezen. Om zowel ouders, leerkrachten en zorgers te informeren is de website
http://Ontwikkelingsvoorsprong.info gemaakt. Daar heeft Dorien, samen met collega’s uit het hele land, vele uren in gestoken. De website is een groot succes en een duidelijk startpunt geworden als je kijkt naar vroegsignalering en ontwikkelingsvoorsprong. Ook het ‘flippen’ van het consultatiebureausysteem voor signaleren (van Wiechenschema) zodat ook een kind met een ontwikkelingsvoorsprong gezien zou worden stond hoog op de agenda van de stichting tijdens haar voorzitterschap.
Website: http://360grView.nl

Aandachtspunt voor Dorien is ook het recht op onderwijs dat past. Te veel hoogbegaafde kinderen vallen buiten de onderwijsboot. Ook nu er in Nederland veel gespecialiseerde scholen zijn voor hoogbegaafde kinderen, waarvan ze de opstart van één zelf initieerde. In de groep kinderen die ‘thuiszitten’ ligt de reden schrikbarend vaak in de hoogbegaafdheid. Via onderwijsrechtspecialist Katinka Slump is ze een direct betrokkene geworden voor deze groep, die haar dicht bij het hart ligt.

Continue bij alles wat ze doet is verbinden een belangrijk woord. Via social media maar ook bij ontmoetingen speelt het woordje ‘samen’ een belangrijke rol. Ze is een echte kartrekker voor wat betreft het enthousiasmeren van anderen en is goed geïnformeerd over alles wat speelt over de term hoogbegaafdheid. Ze speelt ook een actieve rol richting het starten van onderzoek en het verspreiden van informatie via haar kindercoachblog.
Website: http://Kindercoachblog.nl

Daarnaast heeft Dorien een groter doel, namelijk het onderwijs zo veranderen dat elk kind daadwerkelijk onderwijs op maat krijgt. Haar initiatief de Omniumschool staat inmiddels op het Plan van Scholen in Almere. Het starten van een school voor 0 tot 20 jaar die als uniek beschouwd wordt, brengt voor Dorien tevens een passende aanjagersrol mee ten aanzien van het maatschappelijk denken en doen op het gebied van vernieuwend onderwijs. Ze zit aan tafel met politiek en grote organisaties om met hen de noodzaak voor ander onderwijs te delen en de benodigde ‘mindshift’ te bewerkstelligen.
Website: http://Omniumschool.nl

Dorien staat aan het begin van het verwezenlijken van haar droom waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zijn of haar talenten te ontwikkelen. Maar daarbij heeft ze al heel veel momentum en bewustzijn gecreëerd, mensen geënthousiasmeerd en verbonden. Omnium en het door Dorien ontwikkelde Kernonderwijs, kan niet anders dan heel succesvol, worden.

Sonja Havermans

Advertentie