Categorie archief: Hoogbegaafd

Herken hoogbegaafdheid vroegtijdig

Opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad – 22 december 2017

Het is belangrijk dat een school een heldere visie heeft op hoogbegaafdheid en het vroegtijdig herkennen daarvan. Dat vindt Dorien Kok.

Er zijn veel misvattingen rond hoogbegaafdheid. Die mening van dr. Lianne Hoogeveen (RD 6-12) deel ik.

In het verleden hanteerde iedereen zijn eigen omschrijving, wat de communicatie over leerlingen bij wie het speelde er niet makkelijker op maakte. Het is beter om hoogbegaafdheid goed te omschrijven en dat woord ook gewoon te gebruiken. Als we dat niet doen, geven we meer ruimte aan misvattingen en aannames over dit thema.

Klik op de afbeelding om verder te lezen op de website van het Reformatorisch Dagblad.*
Herken hoogbegaafdheid vroegtijdig.png

* De website van het Reformatorisch Dagblad is op zondag niet bereikbaar.

Dorien Kok
http://DorienKok.nl

Advertentie

Radar+: Met dank aan….

Met dank aan…. Ingrid, Bas, Dorien, Rinny en Bart.
‘Zo fijn als je een zorgverlener treft die jou perfect aanvoelt.’
Radar+ magazine najaar 2016

Dubbelinterview met Christian, een 7-jarige hoogbegaafde jongen die ik begeleid heb, en mijzelf.

Lees het interview hier (middelste kolom). Vergroot het artikel door er op te klikken.

Dorien Kok

Staatssecretaris Sander Dekker over resultaten van zijn beleid op hoogbegaafdheid

Tijdschrift Talent – juni 2016:

Aanleiding: De staatsecretaris zegt over het recent verschenen rapport ‘Plan van aanpak toptalenten 2014-2018’ dat in 2 jaar tijd veel minder toptalenten zich vervelen dankzij aanpassingen in het voortgezet onderwijs. Dat percentage is gedaald van 56 naar 24 procent. De vlag kan volgens de staatsecretaris uit. Wil de bewindsman iets te makkelijk scoren of is er daadwerkelijk een klein wonder verricht in dit korte tijdsbestek?

Stelling: ‘Staatsecretaris Sander Dekker stelt de resultaten van het hoogbegaafdenbeleid in het voortgezet onderwijs (veel te rooskleurig voor).

Op verzoek heb ik op deze stelling gereageerd.

Talent 06-2016

Talent 06-2016 2

Download (.pdf) het Plan van aanpak toptalenten 2014-2018 hier.

Bron: Tijdschrift Talent 

Dorien Kok
http://DorienKok.nl

Genomineerd Mensa Award onderwijs 2015

Mensafonds 2015Als Dorien Kok iets voor elkaar wil krijgen, dan gaat ze er ook echt helemaal voor. Haar gedrevenheid gebruikt ze ten goede van het kind. Bij Dorien gaat het om het signaleren van het kind, maatwerkonderwijs, netwerken opbouwen, mensen verbinden en onderwijsrecht. Startpunt voor haar is het eigen verhaal van ieder van haar 3 hoogbegaafde kinderen.

Met veel enthousiasme werkt ze via haar eigen praktijk direct met kinderen en geeft hen ‘tools’ om zichzelf en daarbij ouders en school op de rails te krijgen.

Haar primaire doel daarbij is signaleren, als eerste bij het kind. Wat is er aan de hand, wat heeft het kind nodig. Met daarna: hoe regelen we het dat het kind krijgt wat het nodig heeft – inzicht in zichzelf en diens omgeving en onderwijs dat past. Vandaar kijkt ze naar de ouders en school. Kan ze hen, o.a. met de door haar zelf ontwikkelde FC methode, inzicht geven in wat ze bij het kind gesignaleerd heeft en ook tools geven. Soms kan het niet anders dan te concluderen dat een kind een andere plek nodig heeft. Ze vindt dan steeds weer pareltjes van scholen in Nederland die het kind willen zien en kunnen helpen.
Website: http://I-CARUS.info

Ze werkt ook samen, vanuit Buiten de lijntjes, om met oa Mieke Bindels, Evelyn Kroesbergen en Petra Luijer – collega’s uit andere disciplines – een passend plaatje over en voor een kind te maken, vanuit de gedachte samen zien en kunnen we meer.
Website: http://Buitendelijntjes.net

Wat begon als een werkgroep voor de expertgroep Excellentie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eindigde in de start van stichting 360grView, met Lilian van der Poel, Veronique Schutgens en Nienke Ryan. De expertgroep had tot doel de staatssecretaris van onderwijs te adviseren ten aanzien van zijn beleid ter stimulering van excellente leerlingen. Dorien vormde samen met deze collega’s de groep die keek naar het signaleren van het kind. In het rapport van staatsecretaris Sander Dekker is hun conclusie te lezen: “Veel experts benadrukken dat het belangrijk is om een ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Zo kan onderpresteren het beste worden voorkomen.” En niet alleen het onderpresteren, maar ook het trekken van verkeerde conclusies over een kind omdat veel scholen niet weten hoe en wat ze moeten signaleren en hoe ze die signalen moeten lezen. Om zowel ouders, leerkrachten en zorgers te informeren is de website
http://Ontwikkelingsvoorsprong.info gemaakt. Daar heeft Dorien, samen met collega’s uit het hele land, vele uren in gestoken. De website is een groot succes en een duidelijk startpunt geworden als je kijkt naar vroegsignalering en ontwikkelingsvoorsprong. Ook het ‘flippen’ van het consultatiebureausysteem voor signaleren (van Wiechenschema) zodat ook een kind met een ontwikkelingsvoorsprong gezien zou worden stond hoog op de agenda van de stichting tijdens haar voorzitterschap.
Website: http://360grView.nl

Aandachtspunt voor Dorien is ook het recht op onderwijs dat past. Te veel hoogbegaafde kinderen vallen buiten de onderwijsboot. Ook nu er in Nederland veel gespecialiseerde scholen zijn voor hoogbegaafde kinderen, waarvan ze de opstart van één zelf initieerde. In de groep kinderen die ‘thuiszitten’ ligt de reden schrikbarend vaak in de hoogbegaafdheid. Via onderwijsrechtspecialist Katinka Slump is ze een direct betrokkene geworden voor deze groep, die haar dicht bij het hart ligt.

Continue bij alles wat ze doet is verbinden een belangrijk woord. Via social media maar ook bij ontmoetingen speelt het woordje ‘samen’ een belangrijke rol. Ze is een echte kartrekker voor wat betreft het enthousiasmeren van anderen en is goed geïnformeerd over alles wat speelt over de term hoogbegaafdheid. Ze speelt ook een actieve rol richting het starten van onderzoek en het verspreiden van informatie via haar kindercoachblog.
Website: http://Kindercoachblog.nl

Daarnaast heeft Dorien een groter doel, namelijk het onderwijs zo veranderen dat elk kind daadwerkelijk onderwijs op maat krijgt. Haar initiatief de Omniumschool staat inmiddels op het Plan van Scholen in Almere. Het starten van een school voor 0 tot 20 jaar die als uniek beschouwd wordt, brengt voor Dorien tevens een passende aanjagersrol mee ten aanzien van het maatschappelijk denken en doen op het gebied van vernieuwend onderwijs. Ze zit aan tafel met politiek en grote organisaties om met hen de noodzaak voor ander onderwijs te delen en de benodigde ‘mindshift’ te bewerkstelligen.
Website: http://Omniumschool.nl

Dorien staat aan het begin van het verwezenlijken van haar droom waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zijn of haar talenten te ontwikkelen. Maar daarbij heeft ze al heel veel momentum en bewustzijn gecreëerd, mensen geënthousiasmeerd en verbonden. Omnium en het door Dorien ontwikkelde Kernonderwijs, kan niet anders dan heel succesvol, worden.

Sonja Havermans

360grView in Gifted@248 magazine nr. 1

In september 2013 verscheen het eerste nummer van het magazine gifted@248 over (hoog)begaafde kinderen. Het artikel van Stichting 360grView over vroegsignalering is te vinden op bladzijde 46. Lezen dus!

Op 20 september overhandigden 4 kinderen van hoogbegaafdenschool De Vuurvogel het eerste exemplaar aan Marion Suijker, wethouder Jeugd en onderwijs in de Gemeente Gouda.

Namens stichting 360grView waren Lilian van der Poel en Dorien Kok aanwezig.

We zijn zeer verhoogd dat de wethouder onze visie over vroegsignalering onderstreepte bij de overhandiging.

Stichting 360grView complimenteert uitgever 248media met het mooie en broodnodige magazine gifted@248.  Fijn dat er aandacht is voor hoogbegaafde kinderen!

Wethouder Marion Suijker en de 4 kinderen die meegeholpen hebben bij de totstandkoming van het 1e magazine.

Wethouder Marion Suijker en de 4 kinderen die meegeholpen hebben bij de totstandkoming van het 1e magazine.

Inderdaad, 360grView staat op bladzijde 46!

Inderdaad, stichting 360grView staat op bladzijde 46!

Wilt u dit nummer bestellen? Kijk daarvoor hier.

De Gooi en Eemlander – ‘Hoogbegaafd is niet altijd leuk’

Dagblad De Gooi en Eemlander 22-06-2010De Gooi en Eemlander

‘Hoogbegaafd is niet altijd leuk’

Het lijkt me heerlijk om hoogbegaafd te zijn. Het is een opmerking die Dorien Kok uit Huizen regelmatig krijgt. Dat het tegengestelde vaak waar is kunnen veel mensen maar moeilijk begrijpen.

G en E 22 juni 2010 Hoogbegaafdheid is niet altijd leuk