Welkom

Door het bos de bomen zien

Mijn naam is Dorien Kok. Ik heb een praktijk in begeleiding en coaching bij leer-, gedrag- & ontwikkelingsproblemen en begaafdheid, in Huizen (N-H).

Deze onderwerpen hebben al jaren mijn belangstelling. Ook de onderwijsbehoeftes van kinderen op wie deze termen van toepassing zijn. Ik gaf tot de start van mijn praktijk op vrijwillige basis advies aan ouders, die graag duidelijk willen hebben wat er met hun kind aan de hand is, welke kant ze op moeten en welke weg ze daarvoor kunnen of moeten bewandelen.

De trajectbegeleiding doe ik alleen of vanuit mijn samenwerkingsverband – Buiten de lijntjes – Samen zien en kunnen we immers meer! We kijken graag verder dan etiketten en werken pre-GGZ.

Naast trajectbegeleiding werk ik ook met de kinderen zelf als er sprake is van leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Ik laat ze graag zien dat als je het leren oppakt vanuit meerdere zintuiglijke benaderingen je meer grip hebt op het leerproces. Ik geef de kinderen, hun ouders en school dus eigenlijk gereedschap voor het leer- en denkproces van het kind, waardoor deze veel minder tegen obstakels aanloopt.

Ik heb ter ondersteuning hiervan een methode ontwikkeld voor een individuele impulscontrole- en zelfinzichttraining, voor kinderen met concentratie problemen met eventueel bijkomende problematiek betreffende opstandig, druk of impulsief gedrag.

De FC methode ondersteunt visueel, kinesthetisch en verbaal de cognitieve vaardigheden van het kind op het gebied van oplossingsgericht denken en vooruit denken. Kernwoorden: (met hulp) spiegelen van eigen gedrag en leren kiezen voor ander gedrag, aanleren probleem oplossingsvaardigheden, vooruit leren denken, aan- en afleren gedrag, vergroten zelfcontrole, oorzaak – gevolg besef, beter kunnen afsluiten van de omgeving en bij jezelf blijven – waardoor betere concentratie.

Het woord zien, anders gezegd ‘signaleren’, is bij alles wat ik doe de kern: om een kind te helpen zijn potentie te ontwikkelen en tot bloei te komen moet je het kind zien, in alle sterke en zwakke punten.

Hiervoor heb ik samen met anderen de stichting 360grView opgericht en was ik daarvan voorzitter tot april 2015. Doel: het op kaart zetten van het zien (signaleren) van de mogelijkheden en aandachtspunten van kinderen. Op dit moment ligt de focus op (potentieel) hoogbegaafde kinderen. De stichting probeert onder andere politiek, professionals en ouders te verbinden en samen te laten werken om dit te realiseren. Verder richten we ons op het ontwikkeling van signaleringstools, onder andere voor vroegsignalering.

Vanuit mijn praktijk zag ik dat het huidige onderwijs niet altijd passend aansluit bij de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen, soms met grote gevolgen.

In januari 2009 heb ik daarom het initiatief genomen voor de opstart van een Leonardoschool in Huizen: voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Deze school – gestart in augustus 2010 – is sinds augustus 2015 onderdeel van de Openbare Basisschool (OBB) in Blaricum.

Het aflopen jaar ben ik bezig geweest met het schrijven van een onderwijsvisie (Kernonderwijs) en nu de opstart van de school.  Het team van Kernonderwijs staat voor de opstart van de eerste Kernonderwijsschool in Nederland: Omniumschool. De komende tijd gaan wij hard aan de slag om een start te realiseren. De definitieve vestigingsplaats wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Mijn uitgangspunt voor onderwijs is om kinderen zowel pedagogisch (sociaal-emotioneel) als didactisch (cognitief en leerstijlen) op hun eigen manier te benaderen. Het vormgeven van onderwijs begint bij de erkenning dat alle kinderen recht hebben onderwijs op maat, ook als dat betekent dat de vorm van dit onderwijs afwijkt. Zie het talent bij het kind en stimuleert deze, ook als er daarvoor van het reguliere pad afgeweken moet worden. Elk kind heeft potentie tot iets moois en groots.

In september 2015 ben ik genomineerd voor de Mensa Award Onderwijs 2015.
‘Als Dorien Kok iets voor elkaar wil krijgen, dan gaat ze er ook echt helemaal voor. Haar gedrevenheid gebruikt ze ten goede van het kind. Bij Dorien gaat het om het signaleren van het kind, maatwerkonderwijs, netwerken opbouwen, mensen verbinden en onderwijsrecht. Startpunt voor haar is het eigen verhaal van ieder van haar 3 hoogbegaafde kinderen.’
Lees hier verder.

Via deze pagina kunt u naar de sites over alles waar ik me vanuit mijn praktijk mee bezig houd.

Mijn praktijk

Mijn onderwijsinitiatief Omniumschool

Mijn samenwerkingen

Ook interessant

“Use what talents you possess; the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang best.”

― Henry van Dyke

Advertenties