Welkom

Door het bos de bomen zien

Mijn naam is Dorien Kok. Ik heb een praktijk in begeleiding en coaching bij leer-, gedrag- & ontwikkelingsproblemen en begaafdheid, in Huizen (N-H). De website van mijn praktijk is hier te vinden: I-CARUS, begeleiding en coaching.

Deze onderwerpen hebben al jaren mijn belangstelling. Ook de onderwijsbehoeftes van kinderen op wie deze termen van toepassing zijn. Ik gaf tot de start van mijn praktijk op vrijwillige basis advies aan ouders, die graag duidelijk willen hebben wat er met hun kind aan de hand is, welke kant ze op moeten en welke weg ze daarvoor kunnen of moeten bewandelen.

Het woord zien, anders gezegd ‘signaleren’, is bij alles wat ik doe de kern: om een kind te helpen zijn potentie te ontwikkelen en tot bloei te komen moet je het kind zien, in alle sterke en zwakke punten.

Ik laat graag zien dat als je het leren oppakt vanuit meerdere zintuiglijke benaderingen je meer grip hebt op het leerproces. Ik geef de kinderen, hun ouders en school dus eigenlijk gereedschap voor het leer- en denkproces van het kind, waardoor deze veel minder tegen obstakels aanloopt.

FC methodeFC METHODE Ik heb ter ondersteuning hiervan een methode ontwikkeld voor een individuele impulscontrole- en zelfinzichttraining, voor kinderen met concentratie problemen met eventueel bijkomende problematiek betreffende opstandig, druk of impulsief gedrag. Lees hier meer over de FC methode.

De FC methode ondersteunt visueel, kinesthetisch en verbaal de cognitieve vaardigheden van het kind op het gebied van oplossingsgericht denken en vooruit denken. Kernwoorden: (met hulp) spiegelen van eigen gedrag en leren kiezen voor ander gedrag, aanleren probleem oplossingsvaardigheden, vooruit leren denken, aan- en afleren gedrag, vergroten zelfcontrole, oorzaak – gevolg besef, beter kunnen afsluiten van de omgeving en bij jezelf blijven – waardoor betere concentratie.

FONFON Ik ben een FON gecertificeerd Visuele screener en mag daarbij ook trajectbegeleiding geven indien er sprake is van fixatie disparatie.
Meer informatie over de FON visuele screening en trajectbegeleiding leest u hier.

BUITEN DE LIJNTJES Trajectbegeleiding doe ik naar behoefte en vanuit de noden van het kind, de ouders en school alleen of vanuit mijn samenwerkingsverband – Buiten de lijntjes – Samen zien en kunnen we immers meer! We kijken graag verder dan etiketten en werken pre-GGZ. De website van Buiten de lijntjes is hier te vinden: Buiten de lijntjes.

360grVIEW Hiervoor heb ik samen met anderen de stichting 360grView opgericht. Ik was voorzitter van de stichting tot april 2015. Doel: het op kaart zetten van het zien (signaleren) van de mogelijkheden en aandachtspunten van kinderen. Op dit moment ligt de focus op (potentieel) hoogbegaafde kinderen. De stichting probeert onder andere politiek, professionals en ouders te verbinden en samen te laten werken om dit te realiseren. Verder richten we ons op het ontwikkeling van signaleringstools, onder andere voor vroegsignalering. In december 2017 ben ik opnieuw voorzitter van stichting 360grView geworden. Lees hier meer over stichting 360grView.

LEONARDOSCHOOL Vanuit mijn praktijk zag ik dat het huidige onderwijs niet altijd passend aansluit bij de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen, soms met grote gevolgen. In januari 2009 heb ik daarom het initiatief genomen voor de opstart van een Leonardoschool in Huizen: voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Deze school – gestart in augustus 2010 – is sinds augustus 2015 onderdeel van de Openbare Basisschool (OBB) in Blaricum.

OMNIUMSCHOOL De afgelopen jaren ben ik ook bezig geweest met het schrijven van een onderwijsvisie (Kernonderwijs) en nu de opstart van de school.  Het team van Kernonderwijs staat voor de opstart van de eerste Kernonderwijsschool in Nederland: Omniumschool. De komende tijd gaan wij hard aan de slag om een start in Zeewolde te realiseren. De definitieve startdatum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Lees hier meer over de Omniumschool.

Mijn uitgangspunt voor onderwijs is om kinderen zowel pedagogisch (sociaal-emotioneel) als didactisch (cognitief en leerstijlen) op hun eigen manier te benaderen. Het vormgeven van onderwijs begint bij de erkenning dat alle kinderen recht hebben onderwijs op maat, ook als dat betekent dat de vorm van dit onderwijs afwijkt. Zie het talent bij het kind en stimuleert deze, ook als er daarvoor van het reguliere pad afgeweken moet worden. Elk kind heeft potentie tot iets moois en groots.Kindercoachblog

BLOG Ik schrijf sinds 2010 blogs over kindontwikkeling. In mijn blog vertel ik over oa onderwijs, leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en (hoog)begaafdheid. Soms incidenteel ook over een ander onderwerpen. Op verzoek schrijf ik soms ook gastblogs. Mijn blogs zijn hier te lezen.

MENSA In september 2015 ben ik genomineerd voor de Mensa Award Onderwijs 2015.
‘Als Dorien Kok iets voor elkaar wil krijgen, dan gaat ze er ook echt helemaal voor. Haar gedrevenheid gebruikt ze ten goede van het kind. Bij Dorien gaat het om het signaleren van het kind, maatwerkonderwijs, netwerken opbouwen, mensen verbinden en onderwijsrecht. Startpunt voor haar is het eigen verhaal van ieder van haar 3 hoogbegaafde kinderen.’
Lees hier verder.

SKJ KwaliteitsregisterJeugdIk ben een bij het SJK Kwaliteitsregister geregistreerd jeugdprofessional. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De professionele standaard bestaat uit de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarnaast onderwerpt ik mij als geregistreerd professional aan tuchtrecht.

Ook interessant

“Use what talents you possess; the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang best.”

― Henry van Dyke

Advertenties