Welkom

Door het bos de bomen zien

Mijn naam is Dorien Kok. Ik had tot juni 2019 een praktijk in begeleiding en coaching bij leer-, gedrag- & ontwikkelingsproblemen en begaafdheid, in Huizen (N-H). De praktijk is gesloten omdat ik per schooljaar 2019-2020 full-time werk voor ‘mijn’ Omniumschool in Zeewolde en stichting Omniumscholen.

Bovengenoemde onderwerpen hebben al jaren mijn belangstelling. Ook de onderwijsbehoeftes van kinderen op wie deze termen van toepassing zijn. Ik gaf tot de start van mijn praktijk op vrijwillige basis advies aan ouders, die graag duidelijk willen hebben wat er met hun kind aan de hand is, welke kant ze op moeten en welke weg ze daarvoor kunnen of moeten bewandelen.

Het woord zien, anders gezegd ‘signaleren’, is bij alles wat ik doe de kern: om een kind te helpen zijn potentie te ontwikkelen en tot bloei te komen moet je het kind zien, in alle sterke en zwakke punten.

Ik laat graag zien dat als je het leren oppakt vanuit meerdere zintuiglijke benaderingen je meer grip hebt op het leerproces. Ik geef de kinderen, hun ouders en school dus eigenlijk gereedschap voor het leer- en denkproces van het kind, waardoor deze veel minder tegen obstakels aanloopt.

FC methode

OMNIUMSCHOOL Sinds juni 2012 ben ik bezig met het ontwikkelen van de Kernonderwijs onderwijsvisie en de start van de Omniumschool. Mijn visie: goed onderwijs begint met het zien van het kind, wat zijn de talenten en behoeftes van een kind. Een opvang- en onderwijssysteem zonder overgangen naar nieuwe opvang- en onderwijssystemen beperkt de risico’s van uitval of niet (meteen) gezien worden.

Kinderen worden voor onderwijs ingedeeld op aspecten van hun mens-zijn.  Dit vraagt ook oog te hebben voor die aspecten waarmee een kind geen probleem heeft. Hoe kun je regelen dat kinderen  in hun eigen omgeving kunnen blijven, bij hun eigen vrienden en gebruik maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van het reguliere onderwijs zonder hun extra (hulp)behoeftes uit het oog te verliezen.

Niemand ontwikkelt zich volgens ‘het boekje’. Hoe zorg je er voor dat het systeem de ontwikkeling van jou als kind niet remt of hindert. Hoe kan het omgezet worden naar een systeem van kansen, stimuleren en groei. Hoe zorgen we ervoor dat motivatie en inspiratie  niet alleen uit de kleine wereld om je heen komt, er is zoveel meer. Startgedachtes die door mij zijn omgezet zijn in een schoolvisie – de Kernonderwijsvisie – waarbij het draait om het kind.

Mijn uitgangspunt voor onderwijs is om kinderen zowel pedagogisch (sociaal-emotioneel) als didactisch (cognitief en leerstijlen) op hun eigen manier te benaderen. Het vormgeven van onderwijs begint bij de erkenning dat alle kinderen recht hebben onderwijs op maat, ook als dat betekent dat de vorm van dit onderwijs afwijkt. Zie het talent bij het kind en stimuleert deze, ook als er daarvoor van het reguliere pad afgeweken moet worden. Elk kind heeft potentie tot iets moois en groots.

De Omniumschool in Zeewolde is gestart in schooljaar 2019-2020. De school is als gevolg van het lerarentekort in 2022, na 3 mooie schooljaren, gesloten.

Kindercoachblog

BLOG Ik schrijf sinds 2010 blogs over kindontwikkeling. In mijn blog vertel ik over oa onderwijs, leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en (hoog)begaafdheid. Soms incidenteel ook over een ander onderwerpen. Op verzoek schrijf ik soms ook gastblogs. Mijn blogs zijn hier te lezen.

MENSA In september 2015 ben ik genomineerd voor de Mensa Award Onderwijs 2015.
‘Als Dorien Kok iets voor elkaar wil krijgen, dan gaat ze er ook echt helemaal voor. Haar gedrevenheid gebruikt ze ten goede van het kind. Bij Dorien gaat het om het signaleren van het kind, maatwerkonderwijs, netwerken opbouwen, mensen verbinden en onderwijsrecht. Startpunt voor haar is het eigen verhaal van ieder van haar 3 hoogbegaafde kinderen.’
Lees hier verder.

SKJ KwaliteitsregisterJeugdIk ben een bij het SJK Kwaliteitsregister geregistreerd jeugdprofessional. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De professionele standaard bestaat uit de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarnaast onderwerpt ik mij als geregistreerd professional aan tuchtrecht.

EERDERE ACTIVITEITEN

FC METHODE Ik heb een methode ontwikkeld voor een individuele impulscontrole- en zelfinzichttraining, voor kinderen met concentratie problemen met eventueel bijkomende problematiek betreffende opstandig, druk of impulsief gedrag. Lees hier meer over de FC methode.

De FC methode ondersteunt visueel, kinesthetisch en verbaal de cognitieve vaardigheden van het kind op het gebied van oplossingsgericht denken en vooruit denken. Kernwoorden: (met hulp) spiegelen van eigen gedrag en leren kiezen voor ander gedrag, aanleren probleem oplossingsvaardigheden, vooruit leren denken, aan- en afleren gedrag, vergroten zelfcontrole, oorzaak – gevolg besef, beter kunnen afsluiten van de omgeving en bij jezelf blijven – waardoor betere concentratie.

FONFON Ik ben een FON gecertificeerd Visuele screener en mag daarbij ook trajectbegeleiding geven indien er sprake is van fixatie disparatie.

BUITEN DE LIJNTJES (juli 2013 – februari 2019) Trajectbegeleiding deed ik naar behoefte en vanuit de noden van het kind, de ouders en school ook vanuit mijn samenwerkingsverband Buiten de lijntjes, met andere vakspecialisten. Buiten de lijntjes – samen zien en kunnen we immers meer! We keken graag verder dan etiketten en werkten pre-GGZ.

360grVIEW Ik was medeoprichter en voorzitter van de stichting van december 2012 tot april 2015. Doel: het op kaart zetten van het zien (signaleren) van de mogelijkheden en aandachtspunten van kinderen. De focus ligt op (potentieel) hoogbegaafde kinderen. De stichting probeert onder andere politiek, professionals en ouders te verbinden en samen te laten werken om dit te realiseren. Verder richten we ons op het ontwikkeling van signaleringstools, onder andere voor vroegsignalering. In december 2017 ben ik opnieuw voorzitter van stichting 360grView geworden tot oktober 2018. Lees hier meer over stichting 360grView.

LEONARDOSCHOOL Vanuit mijn praktijk zag ik dat het huidige onderwijs niet altijd passend aansluit bij de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen, soms met grote gevolgen. In januari 2009 heb ik daarom het initiatief genomen voor de opstart van een Leonardoschool in Huizen: voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Ik heb voor de start van de school 80 aangemelde kinderen overgedragen aan de directie van de school. Leonardoschool Huizen school – gestart in augustus 2010 – is sinds augustus 2015 onderdeel van de Openbare Basisschool (OBB) in Blaricum.

Ook interessant

“Use what talents you possess; the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang best.”

― Henry van Dyke